Из света

Елегантни сред природата

Елегантни сред природата

Архивните материали свидетелстват за интересна тенденция в модата за снимка сред природата. От фотографиите ни гледат елегантно облечени дами и господа, много по-рядко виждаме спортна подготовка за излет.

Писатели на излети

Писатели на излети

Най-важен радетел на туристическите излети е, разбира се, Алеко Константинов.

Елегантни дами сред природата

Елегантни дами сред природата

Елегантни и официални на излети сред природата, разбира се, са не само господата, ослепителни са и дамите.

Христо Смирненски на път

Христо Смирненски на път

„Слънчевото дете на българската поезия“, Христо Смирненски, макар винаги да живее в социални лишения, също успява да се впише в модата на елегантните излети.

Никола Вапцаров сред природата

Никола Вапцаров сред природата

Друг любител на излетите сред природата е Никола Вапцаров.

Писателите на море

Писателите на море

И за да не се създаде грешното впечатление, че българските писатели са единствено и само планинари – ето няколко доказателства, че много от тях обичат и морето.

Димитър Димов шофира

Димитър Димов шофира

Да се научат знаците за движение по пътищата не е много лесна задача, но Димитър Димов си измисля система за тяхното заучаване чрез записване на картончета.

Визитните картички

Визитните картички

За разлика от днес, когато визитните картички служат предимно за бърза размяна на контакти, в края на XIX и началото на XX век те са освен лице на писателя пред света, също и форма на изпращане на определено послание: съболезнования, честитки, молби за нещо и др.

„Мисъл“ в чужбина

„Мисъл“ в чужбина

Членовете на литературния кръг „Мисъл“ са свързани със Западна Европа не само със своите естетически възгледи, но и с реални пътувания из Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Германия и др.

Четения из страната

Четения из страната

Една от формите на популяризация на художествени произведения е литературното четене.

В чужбина по литературна работа

В чужбина по литературна работа

Литературните пътища на писателите често ги отвеждат и далеч от България, в чуждестранни градове, в които те изпълняват своеобразна посланическа функция.

В чужбина по нелитературна работа

В чужбина по нелитературна работа

Не всички пътувания на български писатели в чужбина са свързани директно с литературата – някои пътуват по работа, различна от творческата.

Писатели на война

Писатели на война

В историята на българската литература има немалко писатели, които доброволно или по принуда вземат участие във войните на XX век.

Поражения от войните

Поражения от войните

За някои български писатели войните се оказват фатални.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.