Из света

Димитър Димов шофира

Димитър Димов шофира

Да се научат знаците за движение по пътищата не е много лесна задача, но Димитър Димов си измисля система за тяхното заучаване чрез записване на картончета.

Успешно придобил свидетелство за управление на МПС, той уверено шофира своя Москвич към Щъркелово гнездо.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.