Из света

Четения из страната

Четения из страната

Една от формите на популяризация на художествени произведения е литературното четене.

Между двете световни войни групи български писатели често посещават различни населени места в България и четат свои творби в читалищни салони или в други подходящи за целта зали. Тази традиция продължава и след 1944 г., като особено често писателите се срещат с деца.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.