Из света

В чужбина по нелитературна работа

В чужбина по нелитературна работа

Не всички пътувания на български писатели в чужбина са свързани директно с литературата – някои пътуват по работа, различна от творческата.

От революционната дейност на Ботев в Румъния, през дипломатическите мисии на Михалаки Георгиев като секретар при Княжеското агентство във Виена (1894–1896) и дипломатически агент в Белград (1896–1899), до моряшката служба на Никола Вапцаров, отвела го до места като Цариград, Александрия, Бейрут, о-в Родос, Кипър и мн. др. – пътищата на писателите трасират световната карта по най-различни работни поводи.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.