Из света

Поражения от войните

Поражения от войните

За някои български писатели войните се оказват фатални.

Димчо Дебелянов е мобилизиран през Балканската война (1912), после е в ШЗО (1913–1914), а през Първата световна война е убит в сражение (1916). Известни са тежките поражения, които Гео Милев понася на бойното поле при Дойран през Първата световна война (1917), но не толкова популярни са разтърсващите снимки на неговите травми. Мистериозна и все още не напълно доказана е смъртта на Матвей Вълев на фронта в днешна Сърбия през Втората световна война (1944).

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.