Из света

„Мисъл“ в чужбина

„Мисъл“ в чужбина

Членовете на литературния кръг „Мисъл“ са свързани със Западна Европа не само със своите естетически възгледи, но и с реални пътувания из Франция, Италия, Швейцария, Австрия, Германия и др.

Дори и в чужбина те поддържат връзка помежду си и се вълнуват от случващото се с останалите от кръга. „Гледам „На Острова...“ и изпитвам чувство за нещо извършено въпреки времето и мястото. Разгръщам я и ми се струва, че нашата литература почва от днес. Едно лудо желание ме тласка да се кача на „Айфел“ и да я покажа оттам на цяла Европа“, пише през 1910 г. от Париж Яворов до Пенчо Славейков.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.