Из света

Никола Вапцаров сред природата

Никола Вапцаров сред природата

Друг любител на излетите сред природата е Никола Вапцаров.

Сред неговите снимки има и отклонения от елегантната мода на туристическата фотография – виждаме него и приятелите му заснети и в костюми (дори през август), но по-често в по-небрежно облекло.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.