Творчески процес

Непрестанно тракащата пишеща машина на Матвей Вълев

Непрестанно тракащата пишеща машина на Матвей Вълев

Редакторите на периодичните издания обичат да работят с Матвей Вълев (1902 – 1944) главно заради бързината, с която пише текстовете си.

„От писане и четене съм почти ослепял“

„От писане и четене съм почти ослепял“

Мислите си, че писането е вдъхновение и нищо друго? А знаете ли колко труд изисква това да станеш добър писател!

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.