Информация за екипа

Екип на проекта

Снимка на Калина Захова

Калина Захова

Д-р Калина Захова е главен асистент в Института за литература при БАН, секция „Теория на литературата“. Магистър по българска филология (СУ „Св. Климент Охридски“, 2001) и доктор по теория на литературата (2008). Автор на книгите „Парчетата, които слушаме. Функциониране на песенния текст в съвременната култура“ (2018) и „Защо се смее веселата крава? Отношения на хората към другите животни“ (2020). Специализирала е във Виена (2005/2006; 2010/2011) и Братислава (2009); преподавала е в български и чуждестранни университети; участва в различни научноизследователски проекти.

Снимка на Андрей Ташев

Андрей Ташев

Д-р Андрей Ташев е главен асистент в Института за литература при БАН, секция „Теория на литературата“. Завършва българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2005) и магистърска програма „Литературознание“ в СУ „Св. Климент Охридски“ (2007); доктор по теория на литературата (2011). Автор на книгите „Прагматизмът и Иван Саръилиев. Към корените на семиотичното мислене в България“ (2013) и „Непознатият Матвей Вълев: отсам и отвъд“ (2020). Редактор и съставител на множество научни издания; участва в различни научноизследователски проекти; носител на наградата на БАН „Иван Евстратиев Гешов“ за 2011 г.

Снимка на Иван Христов

Иван Христов

Д-р Иван Христов е главен асистент в Института за литература при БАН, литературен критик и поет. През 2009 защитава докторска дисертация на тема „Кръгът „Стрелец“ и идеята за родното“. Автор на изследването със същото заглавие (2009) и на стихосбирките „Сбогом, деветнайсeти век“ (2001), „Бдин“ (2004), „Американски поеми“ (2013) и „Любовен речник“ (2018). Стиховете му са превеждани на много езици; носител е на множество награди за поезия.

Научете повече за

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.