Търсене

Тук можете да се възползвате от функционалността за търсене във всички текстове в сайта, както и в заглавията и описанията на снимките към тях. Въведете част от търсения текст в съответните полета отдолу и щракнете върху бутона „Търсене“.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.