Смесна китка от български литературни факти

Най-нови статии

Лого ИЛ-БАН
КИННПОР
БАН
Герб Р България

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.