Смесна китка от български литературни факти

Лого ИЛ-БАН
КИННПОР
БАН
Герб Р България