Из света

Христо Смирненски на път

Христо Смирненски на път

„Слънчевото дете на българската поезия“, Христо Смирненски, макар винаги да живее в социални лишения, също успява да се впише в модата на елегантните излети.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.