Из света

Писателите на море

Писателите на море

И за да не се създаде грешното впечатление, че българските писатели са единствено и само планинари – ето няколко доказателства, че много от тях обичат и морето.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.