Бърканица

„Общ вид – на скакалец прилича“

„Общ вид – на скакалец прилича“

Автопортретът е характерен не само за изобразителното изкуство, писателите също го обичат. Ето какво си спомня Иван Карановски за Кирил Христов:

Христо Смирненски и Гео Милев

Христо Смирненски и Гео Милев

На погребението на Христо Смирненски прочувствено надгробно слово произнася Гео Милев. Двамата поети никога не са срещали приживе.

Теодор Траянов и Елена Петерс

Теодор Траянов и Елена Петерс

Теодор Траянов е редовен посетител на ония заведения – главно кафенета, прочутите виенски кафенета, – където се среща и запознава с артистичната младеж, с литературната бохема.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.