Из познанието

Записки на Петко Р. Славейков

Записки на Петко Р. Славейков

Пътищата на Петко Р. Славейков из познанието са многопосочни, разнообразни и разпръснати из стотици бележници, тетрадки и отделни листове от архива му.

Михалаки Георгиев като учен

Михалаки Георгиев като учен

Днес Михалаки Георгиев е познат преди всичко като писател с важно значение за формирането на жанра на българския разказ.

Професор д-р Димитър Димов

Професор д-р Димитър Димов

Димитър Димов, познат на всички български читатели с „Тютюн“, „Осъдени души“ и „Поручик Бенц“, по професия е ветеринарен лекар, автор на множество научноизследователски трудове в тази област.

Писатели лекуват

Писатели лекуват

Неочаквано голям брой български писатели имат завършено (или поне започнато) медицинско образование и дори сериозна лекарска практика.

Писателите четат научна литература

Писателите четат научна литература

Макар и да не са професионални научни работници, някои писатели имат трайни интереси в различни области от науката, както личи от личните библиотеки на Иван Вазов, Николай Лилиев и Асен Разцветников например.

Никола Вапцаров на училище

Никола Вапцаров на училище

Още от прогимназията в Банско и гимназията в Разлог Никола Вапцаров има високи оценки по български език и примерно поведение (с изключение на едно мъмрене на 14.02.1922 г. „за неприлично държане спрямо съкласниците си“).

Христо Смирненски между ученето и лишенията

Христо Смирненски между ученето и лишенията

Пътищата на познанието обаче могат да бъдат и много криволичещи. Христо Смирненски например през 1913 г. започва да учи в строителния отдел на Държавното средно техническо училище, като междувременно работи.

Образование в чужбина

Образование в чужбина

Много от българските писатели поемат пътя на частично или цялостно образование в чужбина. Ето няколко не толкова известни примера.

Писатели превеждат

Писатели превеждат

Много български писатели активно се занимават и с преводаческа дейност. Голяма част от класическите литературни произведения (проза, поезия и драма) са преведени именно от писатели.

Писатели превеждат 2

Писатели превеждат 2

Много български писатели активно се занимават и с преводаческа дейност. Голяма част от класическите литературни произведения (проза, поезия и драма) са преведени именно от писатели.

Писатели превеждат Шекспир

Писатели превеждат Шекспир

Автори като Шекспир провокират не един и двама от големите български писатели да изпитат преводаческия си талант.

Тъй рекоха Мара Белчева и Пенчо Славейков

Тъй рекоха Мара Белчева и Пенчо Славейков

Запазените архивни документи от превода на Мара Белчева и Пенчо Славейков на „Тъй рече Заратустра“ от Фридрих Ницше показват колко сложен е творческият процес на превода и през колко редакции, корекции и поправки на коректури минава той.

Фани Попова-Мутафова и историята

Фани Попова-Мутафова и историята

За да се напише едно литературно произведение, понякога е необходима сериозна научна подготовка. В най-пълна степен това важи за историческите романи, които изискват потапяне в духа на епохата и детайлно запознаване с всички нейни аспекти.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.