Из света

Визитните картички

Визитните картички

За разлика от днес, когато визитните картички служат предимно за бърза размяна на контакти, в края на XIX и началото на XX век те са освен лице на писателя пред света, също и форма на изпращане на определено послание: съболезнования, честитки, молби за нещо и др.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.