Из света

Елегантни сред природата

Елегантни сред природата

Архивните материали свидетелстват за интересна тенденция в модата за снимка сред природата. От фотографиите ни гледат елегантно облечени дами и господа, много по-рядко виждаме спортна подготовка за излет.

Дали официалните дрехи са били носени само заради снимката, или интелектуалците ни са спазвали етикета навсякъде, дори и на екскурзии сред природата?

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.