Смесна китка или Годишно периодическо списание, издавано от Петка Р. Славейкова, Букурещ, 1852 г. Държател: Национален литературен музей

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели. На сайта ще намерите интересни архивни материали и снимки, може би дори такива, които не сте виждали досега.

Трите виртуални изложби ще ви отведат по пътищата на български писатели из любовта (техните любими, приятели и близки), по пътищата им из света (по литературна и нелитературна работа, по планини и морета, дори по бойните полета) и по пътищата им из познанието (из дебрите на образованието, науката, превода).

Рубриката „Бърканица от литературни факти“ ще бъде обновявана периодично с различни интересни случки и подробности от живота и творчеството на българските писатели.

В изложбите са използвани материали от фондовете на Института за литература – БАН, Националния литературен музей, Столичната библиотека и Къщата музей „Асен Разцветников“ – Драганово.

Разделът „Пътищата на писателите из любовта“ е разработен от
Иван Христов, Калина Захова и Андрей Ташев.

Разделът „Пътищата на писателите из света“ е разработен от
Калина Захова и Андрей Ташев.

Разделът „Пътищата на писателите из познанието“ е разработен от
Калина Захова и Андрей Ташев.

Разделът „Бърканица от литературни факти“ се разработва от
Калина Захова и Андрей Ташев.

Смесна китка от български литературни факти“ е разработена в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката. Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 и се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми.

Ръкопис на Петко Р. Славейков с наименования на цветя. Държател: Национален литературен музей