Из света

Елегантни дами сред природата

Елегантни дами сред природата

Елегантни и официални на излети сред природата, разбира се, са не само господата, ослепителни са и дамите.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.