Из света

Писатели на война

Писатели на война

В историята на българската литература има немалко писатели, които доброволно или по принуда вземат участие във войните на XX век.

Йордан Йовков е мобилизиран като командир на рота през Балканската война (1912), а през Междусъюзническата (1913) бива ранен и пленен, но войници от ротата му го спасяват. Христо Ясенов също участва в тези войни, както и в Първата световна война (1914–1918), задържан е като заложник, но успява да избяга през 1918 г. И Трифон Кунев е на фронта на трите войни, през Балканската война негов адютант е писателят хуморист Борю Зевзека. Интересен е случаят с Людмил Стоянов, който след участието си в същите войни става убеден пацифист и написва едни от най-силните антивоенни произведения в българската литература.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.