Из познанието

Писатели лекуват

Писатели лекуват

Неочаквано голям брой български писатели имат завършено (или поне започнато) медицинско образование и дори сериозна лекарска практика.

Тази тенденция започва още през Възраждането, когато в Западна Европа медицина учат видни просветители като Петър Берон, Васил Априлов, Иван Селимински, Никола Пиколо, Иван Богоров и др. През XX век сред медиците, известни ни предимно като писатели, са: Асен Златаров, Владимир Полянов, Никола Фурнаджиев, Мирон Иванов, Любен Станев, Валери Петров, Рада Москова, Георги Мишев и др. В днешно време дори съществува Съюз на писателите лекари в България „Димитър Димов“. Писатели лекари от съвременността са Фани Цуракова, Лилия Панова, Златимир Коларов, Калин Терзийски и др.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.