Из познанието

Никола Вапцаров на училище

Никола Вапцаров на училище

Още от прогимназията в Банско и гимназията в Разлог Никола Вапцаров има високи оценки по български език и примерно поведение (с изключение на едно мъмрене на 14.02.1922 г. „за неприлично държане спрямо съкласниците си“).

Пътят му през познанието го отвежда в Морското машинно училище във Варна. Атестациите му от него са силно положителни спрямо многобройните му качества, но твърдят, че „[т]ехниката не го влече, има скрито желание да напусне училището, за да следва литература“ и „[р]аботи неуморно за самообразованието си“.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.