Из познанието

Писатели превеждат 2

Писатели превеждат 2

Много български писатели активно се занимават и с преводаческа дейност. Голяма част от класическите литературни произведения (проза, поезия и драма) са преведени именно от писатели.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.