Из познанието

Образование в чужбина

Образование в чужбина

Много от българските писатели поемат пътя на частично или цялостно образование в чужбина. Ето няколко не толкова известни примера.

Алеко Константинов, когото мнозина познават предимно като писател, по професия е юрист, завършил право в Новорусийския университет в Одеса през 1885 г. Иван Кирилов също учи право, но в Тулуза, Франция, завършва го във Фрибур, Швейцария. В самия край на XIX век Антон Страшимиров слуша лекции по литература и география в Берн, Швейцария. Сирак Скитник прекарва 4 ключови за творческото му формиране години в Петербург, учи театрална и декоративна живопис и контактува с културните кръгове. Атанас Далчев завършва Софийския университет, но много пътува из Европа; учи езици, слуша лекции по история на изкуството в Рим, посещава лекции в Парижкия университет, завършва курс за преподаватели по френски език към Сорбоната.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.