Из познанието

Христо Смирненски между ученето и лишенията

Христо Смирненски между ученето и лишенията

Пътищата на познанието обаче могат да бъдат и много криволичещи. Христо Смирненски например през 1913 г. започва да учи в строителния отдел на Държавното средно техническо училище, като междувременно работи.

През 1917 г. напуска и се записва във Военното училище в София, но потресен от ужасите на милитаризма, прекъсва и се записва в Юридическия факултет на Софийския университет, който така и не завършва поради изключително тежко материално положение.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.