Из познанието

Тъй рекоха Мара Белчева и Пенчо Славейков

Тъй рекоха Мара Белчева и Пенчо Славейков

Запазените архивни документи от превода на Мара Белчева и Пенчо Славейков на „Тъй рече Заратустра“ от Фридрих Ницше показват колко сложен е творческият процес на превода и през колко редакции, корекции и поправки на коректури минава той.

През 1915 г. многократно редактираният превод на Мара Белчева излиза в самостоятелно издание със следната бележка: „Тоя превод е завет на Пенча Славейков, под чието око е почнат и завършен – 1904–1906 г. Първите две части са отпечатани преди смъртта му. Последните са прегледани от Боян Пенев. Нему и д-р Кръстеву благодаря за труда и съветите.“

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.