Из познанието

Писателите четат научна литература

Писателите четат научна литература

Макар и да не са професионални научни работници, някои писатели имат трайни интереси в различни области от науката, както личи от личните библиотеки на Иван Вазов, Николай Лилиев и Асен Разцветников например.

В тях откриваме книги по философия, социология, литературознание, фолклористика, история, както и различни речници и помагала по чужди езици.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.