Из познанието

Писатели превеждат Шекспир

Писатели превеждат Шекспир

Автори като Шекспир провокират не един и двама от големите български писатели да изпитат преводаческия си талант.

Сред преводачите на Шекспир са творци като: Пенчо Славейков и Пейо Яворов, Гео Милев, Владимир Свинтила, Любомир Огнянов-Ризор, Николай Лилиев, Валери Петров, Александър Шурбанов, Кирил Кадийски и др.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.