Из познанието

Фани Попова-Мутафова и историята

Фани Попова-Мутафова и историята

За да се напише едно литературно произведение, понякога е необходима сериозна научна подготовка. В най-пълна степен това важи за историческите романи, които изискват потапяне в духа на епохата и детайлно запознаване с всички нейни аспекти.

Типичен пример за подробно и задълбочено проучване на историческите извори е творческият процес на Фани Попова-Мутафова, в чийто архив са запазени стотици страници със записки от исторически книги и документи. Сред незавършените произведения, които тя оставя, са трилогията „Великата река“, обхващаща периода от времето на траките до създаването на българската държава, и романът за българската княгиня и византийска императрица Елена Драгаш.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.