Творчески процес

„Момиче пика“

„Момиче пика“

Езикът е непрестанно променяща се динамична система и по тази причина някои от по-ранните преводи на класически творби на български език днес може да звучат и малко комично.

През 1937 г. Орлин Василев и Матвей Вълев публикуват свой превод под заглавие „Момиче пика“ – това всъщност е повестта на Пушкин „Дама пика“ от 1833 г. Същото произведение излиза през 1923 г. в превод на Иван Попов като „Пиката дама“ и през 1942 г. в превод на Сава Чукалов като „Пикова дама“. А можете ли да познаете кое произведение на Молиер е преведено като „Насила оженване“? А кое на Зола – като „Съсипня“? През 1898 г. пък излиза „Отплата за отплата“ на Шекспир, а през 1891 г. – „Средлетен нощен сън или Сън срещу Еневден“.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.