Творчески процес

Гео Милев – автор на произведения за деца

Гео Милев – автор на произведения за деца

Малко известен факт е, че Леда Милева – авторката на „Зайченцето бяло“ и други емблематични произведения за деца – се явява продължител делото на баща си Гео Милев, който също е писал стихове за деца.

От есента на 1923 г. той е редовен сътрудник на сп. „Детска радост“. Отзовава се на поканата от страна на главния редактор на списанието Ран Босилек да напише текстове за деца, но отговаря:
– Не е лесна работа, дори много по-трудно е, отколкото да пишеш за възрастни.

(Ивайло Христов. До зората на живота. Книга за Леда Милева. София: Мултитрейд & Микропринт, 2003, с. 14 – 15)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.