Творчески процес

Нуждата да бъдеш част от общност

Нуждата да бъдеш част от общност

Често в началото на творческия си път писателите имат необходимостта да бъдат част от общност, да се обединят със свои приятели в общи творчески начинания.

Така през 1910 г. започва да излиза списание „Шантеклер“, самоопределящо се като „най-ценното наше хумористично издание“. В него печатат хумористите Амер (Димчо Дебелянов), Душечка и Полишинел (Константин Константинов), Бедния Хайнрих, Zoopoète и Herr-ka (Хенри Левенсон), Гриша Печорин и Граф Алмавива (Георги Райчев) и др. Младите приятели си разменят закачливи посвещения и публикуват свои произведения, чувствайки се част от единна творческа енергия.

(Мира Душкова. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Русе: Артцентрик, 2018, с. 18 – 23)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.