Творчески процес

Между камъни и по дървета

Между камъни и по дървета

Не само някои писатели, но и част от литературните критици имат интересен творчески процес, свои си особености и любими места за писане.

Иван Мешеков например според спомените на Борис Делчев „пишел своите статии между редовете на авторовото съчинение. Една книга е написал между два камъка в Созопол край морето. Друга – във Варна, качен на някакво дърво“.

(Иван Сарандев. Хроника на едно приятелство. Срещи и разговори с Борис Делчев. Пловдив: Хермес, 2006, с. 14)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.