Между камъни и по дървета

Между камъни и по дървета

Не само някои писатели, но и част от литературните критици имат интересен творчески процес, свои си особености и любими места за писане.

Иван Мешеков например според спомените на Борис Делчев „пишел своите статии между редовете на авторовото съчинение. Една книга е написал между два камъка в Созопол край морето. Друга – във Варна, качен на някакво дърво“.

(Иван Сарандев. Хроника на едно приятелство. Срещи и разговори с Борис Делчев. Пловдив: Хермес, 2006, с. 14)

Свързани статии