Творчески процес

Подготовката е по-трудна от написването

Подготовката е по-трудна от написването

Големият белетрист Стоян Загорчинов е сред писателите, чийто подготвителен процес трае с години – много по-дълго от самото написване на произведението.

Христо Недялков си спомня:

„Няколко пъти в нашите разговори Загорчинов наблегна, че с години събира материал, обработва го, подрежда го, допълва го с нови проучвания и когато всичко му става ясно, започва да пише произведението. (…) Подготвителният период при него продължава много повече от процеса на написването.
(…)
Той работи бавно, внимателно, задълбочено, ръкописът минава през няколко редакции и всяка една от тях е изпъстрена с безброй много бележки.“

(Рачо Стоянов, Николай Райнов, Стоян Загорчинов, Константин Константинов в спомените на съвременниците си. София: Български писател, 1978, с. 586)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.