Творчески процес

Ядат ли таралежите змии?

Ядат ли таралежите змии?

Да се превеждат литературни произведения винаги е предизвикателство, а особено трудно е, когато между флората и фауната на различните страни съществуват объркващи разлики.

По повод превода си на „През води и гори“ от Емилиян Станев на полски език Анджей Новосад разказва:

„Така например за полския читател би било изумително и невярно таралежите да изяждат змиите. Наложи се да правя справки в Полската академия на науките дали наистина таралежите ядат змии. Оказа се, че само един вид го прави и това не е характерно за полската фауна, но може да се допусне при превода. Докато, когато разговарях с български колеги, разбрах, че това е практика в България. Даже ми обясниха, че когато се е създавал курортът „Златни пясъци“, за да се унищожат влечугите, там са внесени много таралежи и това е било постигнато. Ето един пример за несъответствие, който е голямо предизвикателство за преводача.“

(Анджей Новосад, Анджей. Емилиян Станев и природата. Мисли на един преводач. – В: Писател български: 100 години от рождението на Емилиян Станев. Съст. Иван Сарандев и Радка Пенчева. София: ЛИК, 2007, с. 355)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.