Бърканица

Христо Смирненски и Гео Милев

Христо Смирненски и Гео Милев

На погребението на Христо Смирненски прочувствено надгробно слово произнася Гео Милев. Двамата поети никога не са срещали приживе.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.