Бърканица

Писатели директори на радиото

Писатели директори на радиото

Връзката между писателите и радиото в първите години след зараждането на радиоразпръскването в България е изключително силна.

От една страна, в ефира често звучат творби на български автори, а от друга – много писатели работят в Радио София и дори заемат ръководни длъжности в него. Сред основателите на любителския съюз „Родно радио“ през 1930 г. са Асен Златаров и Елин Пелин. А в периода 1935 – 1945 г. директори на радиото са само писатели: Сирак Скитник, Йордан Стубел, Орлин Василев и Константин Константинов. Особено важна роля има първият ръководител на радиото – Сирак Скитник, заемал длъжността „Главен уредник на Радио София, Началник на радиоразпръскването в България“ от 1935 до смъртта си през 1943 г. Той и екипът му (в който също участват немалко писатели) само за няколко години успяват да превърнат българското радио в елитна и уважавана културна институция, която възпитава естетически вкус и не се поддава на политизиране.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.