Бърканица

Комикс адаптация на „Под игото“

Комикс адаптация на „Под игото“

Романът на Иван Вазов „Под игото“ има толкова много превъплъщения – преводи, филмови екранизации, телевизионен сериал, опера, дори разгневилия литературната гилдия „превод“ на български език.

От 2019 г. романът вече си има и български комикс. А френски комикс си има от края на 60-те години на XX век, когато художникът Жак Наре публикува комикс адаптацията си в 135 поредни броя на френския вестник „Юманите“, редом до култовата поредица „Пиф“. Запленен от историята на Вазов, Жак Наре идва в България и прави дълга обиколка из местата на действие, споменати в книгата. 50 години по-късно русенският архитект и франкофон Орлин Неделчев издирва, превежда и публикува комикса на Наре като книга на български език.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.