Бърканица

Никола Вапцаров по радиото

Никола Вапцаров по радиото

През 30-те и 40-те години на ХХ век много български писатели предлагат текстове за излъчване по една нова и необичайна за времето си медия – радиото. Сред тях е и Никола Вапцаров.

Малко известен факт от творческата биография на поета е, че той е автор на две радиопиеси, които печелят конкурси на Радио София, но така и не прозвучават в ефира приживе на автора. През 1937 г. едноактната му драма „Бент“ печели втора награда на конкурса на Радио София за оригинална българска радиопиеса (първа награда не е връчена), но нито една пиеса от този конкурс не е излъчена. Вапцаров печели и конкурса от 1939 г. с радиопиесата си „Очакване“, но заради политическата ангажираност на автора пиесата не е реализирана. Тя е излъчена едва на 26 април 1987 г. по програма „Христо Ботев“ на БНР.

(Информацията за радиопиесата „Очакване“ ни бе любезно предоставена от Захари Миленков, за което му благодарим.)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.