Навици, възгледи, хобита

„Горгони“

„Горгони“

Христо Ясенов не бил женомразец, спомня си добрият му приятел Христо Геров, но не обичал да се вглежда в нежния пол, дори се подигравал на тези, които го правели.

Койка Койчева разказва за дружбата им по време на следването му в Художественото училище:

„През учебната 1913 – 1914 година аз опознах Христо Ясенов като скромен, но весел младеж. Често се случваше по обед да се връщаме на групи по „Царя“. Тогава беше на мода софийските „красавици“ да излизат от 12 до 1 часа и да се показват на офицери, студенти и чиновници от Външното министерство. Христо Ясенов никак не тачеше тези красавици и ги наричаше „горгони“, а като срещахме по-старите аристократки, намазани и силно гримирани, той възклицаваше: „Звяр и природа!“.“

(Гео Милев, Христо Ясенов и Сергей Румянцев в спомените на съвременниците си. София: Български писател, 1965, с. 377 – 378 и 425)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.