Из любовта

Приятелства

Приятелства

Говорейки за пътищата на писателите из любовта, не може да не споменем и крепките искрени приятелства, които ги свързват, а понякога и разделят.

Няколко емблематични примера, илюстрирани на снимките: Иван Вазов и Иван Шишманов; четворката от кръга „Мисъл“; Пейо Яворов и Владимир Василев; Христо Смирненски и Светослав Минков; четворката от „Нов път“; Елин Пелин и Змей Горянин, Сирак Скитник, Александър Балабанов; Никола Вапцаров и Антон Попов.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.