Из любовта

Асен Разцветников

Асен Разцветников

Асен Разцветников имал славата на саможив човек, бягащ от семейно обвързване и любовни драми. Не всички дами обаче се примирявали с неговата самотност, някои били решени да го спечелят на всяка цена.

Една от тях дори тайно пренесла гардероба и тоалетите си в неговата квартира и се настанила там, надявайки се така да го склони на брак. Но Разцветников панически избягал и не се прибрал, докато не се уверил, че госпожицата се е изнесла заедно с гардероба си. Асен Коларов разцъфва в своя псевдоним благодарение на любовта на живота си – Райна Савова. Запознават се през 1917 г., когато Райна, учителка в София, пристига в Драганово, за да лекува белите си дробове. Връзката им е духовна и много силна, тя продължава до смъртта на Разцветников. Въпреки че пътищата им се разделят поради образованието на Разцветников в София, Франкфурт и Виена и на Райна Савова в Париж, те до последно си пишат писма и си споделят всичко.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.