Из любовта

Писателски майки

Писателски майки

Няма нужда да се обяснява колко важна е за всеки Майката – всички го знаем, но не всички можем да го изразим в думи, както го правят писателите.

Ето няколко лица на писателски майки и няколко творби, посветени на тези най-важни в живота им жени.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.