Из любовта

Книги с автограф

Книги с автограф

Подаряването на книги с автограф между писатели също е знак за близост между тях, а съдържанието на написаното понякога разказва много за отношенията помежду им.

 

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.