Из любовта

Боян Пенев и Дора Габе, Боян Пенев и Елисавета Багряна

Боян Пенев и Дора Габе, Боян Пенев и Елисавета Багряна

След неуспешната връзка с Пейо Яворов през 1908 г. Дора Габе се омъжва за един от най-ерудираните интелектуалци на България – Боян Пенев.

Едва завършил славянска филология година по-рано, през 1909 г. той става доцент в Софийския университет, а след това и професор, и ръководител на Катедрата по българска и славянски литератури. Приносът му в областта на литературната история, критика, изкуствознанието и културологията е огромен. Бракът му с Дора Габе е белязан от поредица от събирания и раздели до окончателния му край. През 1924 г. проф. Боян Пенев се свързва с Елисавета Багряна, която напуска съпруга си Иван Шапкарев, но плановете им за съвместен живот са осуетени от преждевременната смърт на Боян Пенев през 1927 г.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.