Из любовта

Двойки интелектуалци

Двойки интелектуалци

Не само Холивуд има своите звездни двойки, такива има и в българската литература. Още не се знае със сигурност кой е водещият принцип в любовта – дали „противоположностите се привличат“, или „което си прилича, се привлича“, но е факт, че нещо сближава някои български интелектуалци в любовни тандеми.

Примерите са много: Иван Вазов и Евгения Марс, Пенчо Славейков и Мара Белчева, Фани Попова-Мутафова и Чавдар Мутафов, Бленика и Георги Цанев, Дора Габе и Боян Пенев, Елисавета Багряна и Боян Пенев, Елисавета Багряна и Матвей Вълев, Димитър Димов и Нели Доспевска, и мн. др.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.