Навици, възгледи, хобита

Елин Пелин – радиолюбител

Елин Пелин – радиолюбител

Елин Пелин е сред писателите, които имат много хобита. В различни периоди от живота си и с различна продължителност той се увлича по лова, филателията, танците.

Малко известен факт е, че Елин Пелин е и един от първите радиолюбители в България. В края на 20-те години на ХХ век той редовно се среща в известната столична сладкарница „Цар Освободител“ с други двама големи запалени радиолюбители – Асен Златаров и Асен Белковски. Константин Константинов си спомня за тях:

„Тримата приятели се срещаха тук за „размяна на опит“ (както се казва сега), да се похвалят един другиму какво са хванали от някое чуждо радиопредаване или да се осведомят взаимно отде могат да се доставят необходимите части за техните „апарати“, които бяха всъщност две-три радиолампи и куп оплетени жици, всичко това открито и съвсем неугледно. Ние се шегувахме с тях и бягахме от масата им, щом почваха техническите разговори, но това никак не ги смущаваше. Те бяха съвсем замаяни от тази своеобразна страст.“

(Константин Константинов. Път през годините. София: Български писател, 1981, с. 338)

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.