Навици, възгледи, хобита

Теодор Траянов играе шах

Теодор Траянов играе шах

Поетът символист Теодор Траянов е известен с многостранните си интереси, включващи музика, театър, философия, архитектура. Водещо място сред тях заема шахматът.

Траянов се увлича по тази игра и показва безспорен талант още като гимназист, а по време на следването си във Виена усъвършенства уменията си, учейки се от големи световни шахматисти като гросмайсторите Савелий Тартаковер и Рихард Рети. След завръщането си в България печели първото неофициално републиканско първенство по шахмат през 1907 г. с победи във всички партии, а през 1931 г. оглавява новоучредения Български шахматен съюз. За майсторството на Траянов в шахмата говори и фактът, че през 1936 г. прави реми със световния шампион Александър Алехин.

Програма

Проектът е разработен в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (КИННПОР), финансирана от Министерството на образованието и науката.

Проект

Смесна китка от български литературни факти“ представя малко познати факти и документи от жизнения и творчески път на български писатели.